امام علی (ع): هر كس بد اخلاق باشد، روزى‏ اش تنگ مى ‏شود.
حدیث
آشنايي با فرايند باشگاه

اگر مخاطب پيش از اين فقط شنونده بود، امروز مخاطب در كنار ماست و ياد دهنده هم هست. در واقع مخاطب كاربر حوزه هاي نرم افزاري ماست. مخاطبان حالا در فضاي شبكه اي قرار دارند.  به تعبير ديگر خودشان روي پيام ها و مطالب فرآوري انجام مي دهند. باشگاه هاي فرهنگسرا ايجاد ساختار جديدي است كه در آنها توانايي برقراري ارتباط مستمر، دو طرفه و شبكه اي با مخاطبان برقرار شده است. 

براي اين كار از دانش حوزه هاي شبكه سازي و مديريت براي ايجاد سازمان جديد و دانش در حوزه مطالعات اجتماعي  وفرهنگي براي توليد محتوا و دانش حوزه هاي فني و تخصصي موسيقي، معماري، كتاب و ... استفاده و در نهايت آنها را در اختيار مخاطب قرار دهيم تا مخاطب آنها را در همان قالب شبكه اي پياده و ساختار را ايجاد كند.

ما در باشگاه ها چند وظيفه براي خودمان قائل هستيم كه آنها را در چهار پروژه تعريف كرده ايم و بيشتر از اين را بر دوش اعضاي باشگاه قرار داديم. "ساختار سازي"، " هويت بخشي"، "جذاب سازي" و " توانمند سازي" را چهار وظيفه خود مي دانيم.

يكي از نقاط مطلوب براي ما در باشگاه ها جايي است كه باشگاه به بلوغي برسد كه مستقل از ساختار اداري، نيازهاي فرهنگي و هنري را پاسخ دهد. از حالت انفعالي بيرون جهيده نقشي فعال داشته باشد و از حالت صرفا مصرف كننده فرهنگ، خود توليد كننده خدمات فرهنگي و هنري شود.

با اين ديدگاه فرهنگسراي ارسباران در سال 1389،  باشگاه هاي (موسيقي، فيلم، تئاتر، تجسمس، معماري و كتاب) را راه اندازي كرد كه در ادامه، اطلاعات هر يك از نظرتان مي گذرد.

 

باشگاه فیلم تهران

باشگاه موسیقی

باشگاه تئاتر

باشگاه تجسمی