امام علی (ع): هر كس بد اخلاق باشد، روزى‏ اش تنگ مى ‏شود.
حدیث
باشگاه تئاتر در يك نگاه

 يكي از دغدغه هاي باشگاه تئاتر ارسباران، حمایت از گروه های آماتور، دانشجویی و نیمه حرفه ای  است و گام بعدي اجرای تاتر  حرفه اي در "تالار هنر" به دنبال آن جذب مخاطب بیشتر برای تاتر است تا فرهنگ سرای ارسباران به عنوان یک مرکز تاتر برای مخاطبان منطقه و همچنین اهالی تاتر شناسانده شود.

شيوه اجراي تئاتر در ارسباران:

بخش تاتر فرهنگ سرای ارسباران پس از ارائه نمایشنامه ها توسط گروهای مختلف هنری ، بررسی اولیه را انجام و سپس نمایشنامه ها را به مدیریت هنر های نمایشی سازمان ارسال می كند.

کارشناسان آن مدیریت پس از بررسی، نتایج را به بخش تاتر فرهنگسرا اعلام  و آثار تایید شده بعد از تمرین گروه های تاتر، باز بینی و سپس در نوبت اجرای دو سالن فرهنگ سرا(تالارهنر- هنر تجربه) قرا می گیرد.

مروري بر برنامه هاي سال جاري باشگاه تئاتر